برنامه نویسی موازی شبکه روی سیستم GPU چندهسته ای شتاب یافته با بهینه سازی


برنامه نویسی موازی شبکه روی سیستم GPU چندهسته ای شتاب یافته با بهینه سازی

سلامی ازدلی تنها
نام محصول دانلودی: برنامه نویسی موازی شبکه روی سیستم GPU چندهسته ای شتاب یافته با بهینه سازی
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

برنامه نویسی موازی شبکه روی سیستم GPU چندهسته ای شتاب یافته با بهینه سازی


ادامه مطلبhttp://t-sanaat.ir/?p=4645